ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอยฮาง

บ้านดอยฮาง

บ้านดอยฮาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดอยฮาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอยฮาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 5 6
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 6 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 7 15 1
ป.2 7 5 12 1
ป.3 11 8 19 1
ป.4 11 5 16 1
ป.5 6 5 11 1
ป.6 7 5 12 1
อ.3 6 7 13 1
รวม 56 42 98 7