ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยทราย

บ้านห้วยทราย

บ้านห้วยทราย ห.ท.ร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Huaisai

1หมู่ที่16
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0828886341

เบอร์โทรศัพท์ : 0828886341

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://houysaischool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยทราย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยทราย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 2 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 4 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 3 7 1
ป.2 1 0 1 1
ป.3 1 5 6 1
ป.4 3 0 3 1
ป.5 2 4 6 1
ป.6 2 1 3 1
อ.2 0 1 1 1
อ.3 0 1 1 1
รวม 13 15 28 8