ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย หฝ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053719141

เบอร์โทรศัพท์ : 053719141

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 5 11 16
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 0 4 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 6 19 25

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 24 17 41 2
ป.2 24 20 44 2
ป.3 31 32 63 2
ป.4 24 20 44 2
ป.5 29 25 54 2
ป.6 21 11 32 1
อ.1 8 4 12 1
อ.2 12 16 28 1
อ.3 23 13 36 2
รวม 196 158 354 15