ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 6 8 14
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 7 13 20

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 8 18 1
ป.2 11 6 17 1
ป.3 13 7 20 1
ป.4 12 10 22 1
ป.5 25 9 34 1
ป.6 10 7 17 1
ม.1 10 6 16 1
ม.2 12 6 18 1
ม.3 12 9 21 1
อ.2 2 4 6 1
อ.3 9 4 13 1
รวม 126 76 202 11