ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ารวก

บ้านป่ารวก

บ้านป่ารวก ปร.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Paruak School

228 หมู่ 10
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่ารวก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ารวก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 4 5
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 7 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 1 3 1
ป.2 5 2 7 1
ป.3 1 2 3 1
ป.4 3 0 3 1
ป.5 6 1 7 1
ป.6 6 1 7 1
อ.3 1 3 4 1
รวม 24 10 34 7