ข้อมูลโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา หส

ชื่อภาษาอังกฤษ : ้ีHuaihangpasa

164 หมู่ 7
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0813877457

เบอร์โทรศัพท์ : 0813877457

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huaihangpasa.ac.th/

เกี่ยวกับห้วยห้างป่าสา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 2 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 5 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 3 8 1
ป.3 8 0 8 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 4 6 10 1
ป.6 2 13 15 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 29 27 56 6