ข้อมูลโรงเรียน บ้านปุยคำ

บ้านปุยคำ

บ้านปุยคำ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปุยคำ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปุยคำ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 9 12 1
ป.2 7 11 18 1
ป.3 8 11 19 1
ป.4 7 7 14 1
ป.5 10 4 14 1
ป.6 5 5 10 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 43 52 95 7