ข้อมูลโรงเรียน บ้านปุยคำ

บ้านปุยคำ

บ้านปุยคำ PK

ชื่อภาษาอังกฤษ : Puykhamschool

111 หมู่14
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://pkcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านปุยคำ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปุยคำ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 4 6
รวม 3 4 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 4 9 1
ป.2 4 9 13 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 7 7 14 1
ป.5 5 6 11 1
ป.6 5 5 10 1
อ.2 5 4 9 1
อ.3 6 2 8 1
รวม 41 43 84 8