ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 1 2
รวม 1 1 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 26 27 53 3
ป.2 52 34 86 3
ป.3 31 29 60 3
ป.4 30 51 81 2
ป.5 43 36 79 2
ป.6 55 48 103 3
ม.1 27 17 44 2
ม.2 13 17 30 1
ม.3 29 15 44 2
อ.2 11 6 17 1
อ.3 4 3 7 1
รวม 321 283 604 23