ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ายางหลวง

บ้านป่ายางหลวง

บ้านป่ายางหลวง ปยล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Pa yang Luang School

73หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053674072

เบอร์โทรศัพท์ : 053674072

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://pylschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่ายางหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ายางหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 4 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 5 7 1
ป.2 7 3 10 1
ป.3 6 5 11 1
ป.4 6 1 7 1
ป.5 1 2 3 1
ป.6 1 1 2 1
อ.2 0 7 7 1
อ.3 7 5 12 1
รวม 30 29 59 8