ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางคึก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางคึก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 8 9
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 2 14 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 9 15 1
ป.2 7 8 15 1
ป.3 8 2 10 1
ป.4 7 6 13 1
ป.5 6 4 10 1
ป.6 5 7 12 1
ม.1 2 3 5 1
ม.2 6 4 10 1
ม.3 7 2 9 1
อ.1 6 5 11 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 73 57 130 12