ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

บ้านปางคึก ปค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pangkuek


ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726637

เบอร์โทรศัพท์ : 053726637

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางคึก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางคึก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 11 12
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 2 17 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 5 17 1
ป.2 9 8 17 1
ป.3 8 7 15 1
ป.4 9 3 12 1
ป.5 8 7 15 1
ป.6 6 5 11 1
ม.1 6 9 15 1
ม.2 3 4 7 1
ม.3 5 4 9 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 6 4 10 1
อ.3 9 2 11 1
รวม 85 60 145 12