ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

บ้านปางคึก ปค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pangkuek


ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726638

เบอร์โทรศัพท์ : 053726638

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://banpangkuek.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านปางคึก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางคึก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 11 12
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 3 14 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 12 24 1
ป.2 4 6 10 1
ป.3 10 4 14 1
ป.4 6 11 17 1
ป.5 8 5 13 1
ป.6 6 2 8 1
ม.1 8 3 11 1
ม.2 7 7 14 1
ม.3 7 7 14 1
อ.1 1 3 4 1
อ.2 4 1 5 1
อ.3 5 2 7 1
รวม 78 63 141 12