ข้อมูลโรงเรียน บ้านชัยพฤกษ์

บ้านชัยพฤกษ์

บ้านชัยพฤกษ์ -

ชื่อภาษาอังกฤษ :

202/1 หมู่ 5
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053736708

เบอร์โทรศัพท์ : 053736708

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://chpcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านชัยพฤกษ์

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านชัยพฤกษ์

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 5 5
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 8 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 6 10 1
ป.2 5 1 6 1
ป.3 6 7 13 1
ป.4 8 0 8 1
ป.5 3 10 13 1
ป.6 3 5 8 1
อ.2 10 4 14 1
อ.3 4 5 9 1
รวม 43 38 81 8