ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก

บ้านโป่งน้ำตก

บ้านโป่งน้ำตก ปต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

103 หมู่7
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpongnamtok.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่งน้ำตก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งน้ำตก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 6 7
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 2 10 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 7 10 1
ป.2 6 3 9 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 5 6 11 1
ป.5 5 8 13 1
ป.6 11 6 17 1
อ.1 4 5 9 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 50 50 100 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon