ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองบัวผาบ่ม

บ้านหนองบัวผาบ่ม

บ้านหนองบัวผาบ่ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหนองบัวผาบ่ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองบัวผาบ่ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 6 7 13 1
ป.3 5 10 15 1
ป.4 13 2 15 1
ป.5 7 5 12 1
ป.6 3 3 6 1
อ.2 2 3 5 1
อ.3 7 7 14 1
รวม 43 37 80 7