ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

116 หมู่ 12
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-735018

เบอร์โทรศัพท์ : 053-735018

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหนองบัวแดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 5 5
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 8 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 5 7 1
ป.2 8 15 23 1
ป.3 7 11 18 1
ป.4 7 11 18 1
ป.5 10 9 19 1
ป.6 3 11 14 1
อ.2 3 0 3 1
อ.3 2 5 7 1
รวม 42 67 109 8

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง