ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 1 0 1
รวม 1 0 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 45 30 75 3
ป.3 28 50 78 2
ป.4 33 28 61 2
ป.5 49 40 89 3
ป.6 46 39 85 3
ม.2 28 16 44 2
ม.3 18 19 37 1
อ.3 3 0 3 1
รวม 251 222 473 18