ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา

บ้านเวียงกือนา ว.ก.น

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Wiang Kuena School

120 หมู่ 2
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-674362

เบอร์โทรศัพท์ : 053-674362

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://wiangkuena.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงกือนา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงกือนา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 3 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 6 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 3 7 1
ป.2 6 5 11 1
ป.3 4 7 11 1
ป.4 3 5 8 1
ป.5 12 3 15 1
ป.6 9 5 14 1
อ.2 6 2 8 1
อ.3 4 0 4 1
รวม 48 30 78 8