ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งฮึ้ง

บ้านโป่งฮึ้ง

บ้านโป่งฮึ้ง บ้านโป่งฮึ้ง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

44 ม. 17 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 5700
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banponghoeng.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่งฮึ้ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งฮึ้ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 7 16 1
ป.2 6 5 11 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 10 3 13 1
ป.5 6 6 12 1
ป.6 9 3 12 1
อ.2 7 5 12 1
อ.3 4 6 10 1
รวม 57 39 96 8