ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องเผียว

บ้านร่องเผียว

บ้านร่องเผียว ร.ร.บ้านร่องเผียว

ชื่อภาษาอังกฤษ : Rongpeiw Shool

109 หมู่ที่ 8
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0882780309

เบอร์โทรศัพท์ : 0882780309

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://rpschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านร่องเผียว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องเผียว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 5 6
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
อื่นๆ 0 1 1
รวม 2 8 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 9 16 1
ป.2 3 6 9 1
ป.3 2 6 8 1
ป.4 10 2 12 1
ป.5 7 8 15 1
ป.6 16 7 23 1
อ.2 5 6 11 1
อ.3 11 6 17 1
รวม 61 50 111 8