ข้อมูลโรงเรียน บ้านหัวดง

บ้านหัวดง

บ้านหัวดง บ.ห.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Huadongschool

หมู่ 11 บ้านหัวดง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหัวดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหัวดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
รวม 1 5 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 2 5 1
ป.2 4 4 8 1
ป.3 4 0 4 1
ป.4 1 5 6 1
ป.5 1 1 2 1
ป.6 3 2 5 1
อ.2 3 2 5 1
อ.3 3 4 7 1
รวม 22 20 42 8