ข้อมูลโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา ว.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : W.C.W.

256 หมู่ 5 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053 - 171559

เบอร์โทรศัพท์ : 053 - 171559

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://wcw.ac.th/

เกี่ยวกับเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 6 9
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
รวม 4 9 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 5 18 1
ป.2 7 4 11 1
ป.3 3 1 4 1
ป.4 7 11 18 1
ป.5 8 4 12 1
ป.6 1 6 7 1
ม.1 6 5 11 1
ม.2 11 5 16 1
ม.3 9 6 15 1
อ.2 4 3 7 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 72 55 127 11