ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหนองบัวแดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 5 7 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 5 7 12 1
ป.4 7 7 14 1
ป.5 3 10 13 1
ป.6 7 8 15 1
อ.3 1 0 1 1
รวม 34 46 80 7