ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องเผียว

บ้านร่องเผียว

บ้านร่องเผียว

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านร่องเผียว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องเผียว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 5 7
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 2 8 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 5 8 1
ป.2 2 5 7 1
ป.3 10 2 12 1
ป.4 8 8 16 1
ป.5 14 7 21 1
ป.6 7 5 12 1
อ.3 6 8 14 1
รวม 50 40 90 7