ข้อมูลโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา หส

ชื่อภาษาอังกฤษ : ้ีHuaihangpasa

164 หมู่ 7
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0813877457

เบอร์โทรศัพท์ : 0813877457

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huaihangpasa.ac.th/

เกี่ยวกับห้วยห้างป่าสา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 2 4
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 5 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 2 4 1
ป.2 6 2 8 1
ป.3 7 0 7 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 5 6 11 1
ป.6 3 13 16 1
อ.2 1 1 2 1
อ.3 6 3 9 1
รวม 38 29 67 8