ข้อมูลโรงเรียน บ้านปงเคียน

บ้านปงเคียน

บ้านปงเคียน ปค.

ชื่อภาษาอังกฤษ : BANPONGKIAN


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0903186887

เบอร์โทรศัพท์ : 0903186887

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bpkcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านปงเคียน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปงเคียน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 4 10 14
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
รวม 5 11 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 7 21 1
ป.2 17 14 31 1
ป.3 23 19 42 1
ป.4 13 21 34 2
ป.5 17 17 34 2
ป.6 20 12 32 1
ม.1 18 11 29 1
ม.2 15 18 33 1
ม.3 20 14 34 1
อ.2 16 3 19 1
อ.3 18 9 27 1
รวม 191 145 336 13