ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ารวก

บ้านป่ารวก

บ้านป่ารวก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่ารวก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ารวก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 0 3 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 6 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 0 3 1
ป.2 5 1 6 1
ป.3 5 1 6 1
ป.4 4 5 9 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 2 2 4 1
อ.2 3 1 4 1
อ.3 2 1 3 1
รวม 28 13 41 8