ข้อมูลโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา

ห้วยห้างป่าสา หส

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huaihangpasa.ac.th/

เกี่ยวกับห้วยห้างป่าสา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยห้างป่าสา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 2 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 5 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 3 9 1
ป.2 8 0 8 1
ป.3 8 2 10 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 2 13 15 1
ป.6 3 5 8 1
อ.2 2 2 4 1
อ.3 1 0 1 1
รวม 34 31 65 8