ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยทราย

บ้านห้วยทราย

บ้านห้วยทราย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยทราย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยทราย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 2 2
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 4 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 0 2 1
ป.2 1 4 5 1
ป.3 3 0 3 1
ป.4 2 4 6 1
ป.5 2 0 2 1
ป.6 4 2 6 1
อ.2 0 2 2 1
อ.3 5 2 7 1
รวม 19 14 33 8