ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ส.ค.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bansankhong school (chiangraijaroonrat)

1036/40 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053711017

เบอร์โทรศัพท์ : 053711017

เบอร์แฟ็ก : 053716690

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 3 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 4 4

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 187 134 321 10
ป.2 190 166 356 10
ป.3 183 174 357 10
ป.4 214 180 394 11
ป.5 190 178 368 11
ป.6 203 186 389 11
อ.2 63 57 120 5
อ.3 67 78 145 5
รวม 1297 1153 2450 73