ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องห้า

บ้านร่องห้า

บ้านร่องห้า

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านร่องห้า

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องห้า

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 1 2
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 2 3 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 3 4 1
ป.2 4 1 5 1
ป.3 1 1 2 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 2 1 3 1
ป.6 3 1 4 1
อ.1 1 1 2 1
รวม 15 9 24 7