ข้อมูลโรงเรียน บ้านหัวดง

บ้านหัวดง

บ้านหัวดง บ.ห.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Huadongschool

หมู่ 11 บ้านหัวดง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://banhuadong.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านหัวดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหัวดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 3 3
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 4 2 6 1
ป.3 4 3 7 1
ป.4 4 0 4 1
ป.5 0 5 5 1
ป.6 1 1 2 1
อ.2 2 4 6 1
อ.3 3 1 4 1
รวม 21 19 40 8