ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางคึก

บ้านปางคึก

บ้านปางคึก ปค

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pangkuek


ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053726637

เบอร์โทรศัพท์ : 053726637

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางคึก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางคึก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 10 11
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 2 15 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 5 17 1
ป.2 7 8 15 1
ป.3 8 6 14 1
ป.4 9 3 12 1
ป.5 8 7 15 1
ป.6 6 5 11 1
ม.1 6 9 15 1
ม.2 3 3 6 1
ม.3 5 3 8 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 7 2 9 1
รวม 82 56 138 12