ข้อมูลโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา ว.ช.ว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : W.C.W.

256 หมู่ 5 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053 - 171559

เบอร์โทรศัพท์ : 053 - 171559

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://wcw.ac.th/

เกี่ยวกับเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 2 2
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 3 8 11
ครูอัตราจ้าง 0 4 4
รวม 4 14 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 9 14 1
ป.2 12 5 17 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 7 10 17 1
ป.6 8 4 12 1
ม.1 5 6 11 1
ม.2 5 3 8 1
ม.3 10 4 14 1
อ.2 0 3 3 1
อ.3 4 4 8 1
รวม 66 54 120 11