ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน

บ้านโป่งน้ำร้อน

บ้านโป่งน้ำร้อน ปร

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpongnamron.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 7 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 9 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 5 6 11 1
ป.4 2 3 5 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 7 7 14 1
ม.1 6 0 6 1
ม.2 4 7 11 1
ม.3 4 6 10 1
อ.2 2 4 6 1
อ.3 5 1 6 1
รวม 47 44 91 11