ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องหวาย

บ้านร่องหวาย

บ้านร่องหวาย รว

ชื่อภาษาอังกฤษ : rongwai

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053171336

เบอร์โทรศัพท์ : 053171336

เบอร์แฟ็ก : 053171336

เว็บไซต์ : https://www.banrongwai.ac.th

เกี่ยวกับบ้านร่องหวาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องหวาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 7 7
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 9 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 1 6 1
ป.2 8 8 16 1
ป.3 6 10 16 1
ป.4 5 11 16 1
ป.5 9 7 16 1
ป.6 4 5 9 1
อ.1 8 11 19 1
อ.2 10 6 16 1
อ.3 5 6 11 1
รวม 60 65 125 9