ข้อมูลโรงเรียน บ้านจำบอน

บ้านจำบอน

บ้านจำบอน จบ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ๋JAMBON

เลขที่ 9
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694039

เบอร์โทรศัพท์ : 053694039

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : jambonschool.ac.th

เกี่ยวกับบ้านจำบอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจำบอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 6 7
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 2 11 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 11 13 24 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 10 10 20 1
ป.6 4 8 12 1
อ.2 8 8 16 1
อ.3 5 8 13 1
รวม 58 64 122 8