ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแล

บ้านนางแล

บ้านนางแล

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแล

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแล

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 6 7
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 3 8 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 5 12 1
ป.2 7 9 16 1
ป.3 8 6 14 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 6 5 11 1
ป.6 3 5 8 1
อ.1 7 4 11 1
อ.2 4 12 16 1
อ.3 13 12 25 1
รวม 63 60 123 9