ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแล

บ้านนางแล

บ้านนางแล น.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : bannanglae

183
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0871750339

เบอร์โทรศัพท์ : 0871750339

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแล

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแล

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 8 10
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 2 9 11
รวม 6 20 26

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 9 19 1
ป.2 6 11 17 1
ป.3 14 12 26 1
ป.4 4 4 8 1
ป.5 4 12 16 1
ป.6 8 6 14 1
อ.1 4 3 7 1
อ.2 6 7 13 1
อ.3 11 3 14 1
รวม 67 67 134 9