ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 2 13 15
รวม 3 14 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 1 1 1
ป.2 7 2 9 2
ป.3 5 5 10 2
ป.4 5 9 14 2
ป.5 4 6 10 2
ป.6 8 5 13 2
ม.1 1 0 1 1
ม.2 1 0 1 1
ม.3 2 1 3 1
อ.2 3 1 4 1
อ.3 5 4 9 2
รวม 41 34 75 17