ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านทุ่งหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 6 7
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 3 8 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 8 18 1
ป.2 12 11 23 1
ป.3 12 6 18 1
ป.4 15 6 21 1
ป.5 7 8 15 1
ป.6 11 14 25 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 7 8 15 1
รวม 81 64 145 8