ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 7 6 13
พนักงานราชการ 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 8 10 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 5 20 1
ป.2 6 8 14 1
ป.3 10 4 14 1
ป.4 8 9 17 1
ป.5 8 6 14 1
ป.6 7 6 13 1
ม.1 6 6 12 1
ม.2 8 3 11 1
ม.3 8 8 16 1
อ.2 6 11 17 1
อ.3 10 13 23 1
รวม 92 79 171 11