ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าตุ้ม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 7 7 14
พนักงานราชการ 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 7 10 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 15 23 2
ป.2 9 7 16 1
ป.3 12 7 19 1
ป.4 8 7 15 1
ป.5 9 5 14 1
ป.6 8 11 19 1
ม.1 13 5 18 1
ม.2 8 6 14 1
ม.3 7 7 14 1
อ.2 11 14 25 1
อ.3 13 9 22 1
รวม 106 93 199 12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon