ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลห้วยสัก

อนุบาลห้วยสัก

อนุบาลห้วยสัก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลห้วยสัก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลห้วยสัก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 6 6
รวม 1 7 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 10 23 1
ป.2 14 10 24 1
ป.3 12 9 21 1
ป.4 6 8 14 1
ป.5 5 12 17 1
ป.6 12 8 20 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 70 63 133 7