ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันกลาง

บ้านสันกลาง

บ้านสันกลาง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านสันกลาง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันกลาง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 5 6
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 2 2
รวม 3 10 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 1 5 1
ป.2 6 3 9 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 4 2 6 1
ป.5 5 5 10 1
ป.6 6 1 7 1
อ.2 7 4 11 1
อ.3 4 4 8 1
รวม 41 24 65 8