ข้อมูลโรงเรียน บ้านปางลาว

บ้านปางลาว

บ้านปางลาว บ้านปางลาว

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpanglao

148 หมู่ที่ 20
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053735092

เบอร์โทรศัพท์ : 053735092

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านปางลาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านปางลาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 7 9
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 9 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 4 13 1
ป.2 8 4 12 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 6 5 11 1
ป.5 6 10 16 1
ป.6 8 7 15 1
อ.1 11 6 17 1
อ.2 5 8 13 1
อ.3 7 7 14 1
รวม 66 55 121 9

โรงเรียนบ้านปางลาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1https://sites.google.com/d/1O6N-h-e6ZgU7g6B4qpvFePZUNDu6AC-U/p/1sLkXUl84e6k5WGlg1kM3HUiR_cweFHhW/edit