ข้อมูลโรงเรียน ห้วยพลูพิทยา

ห้วยพลูพิทยา

ห้วยพลูพิทยา ห.พ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

329 หมู่ 1
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053712467

เบอร์โทรศัพท์ : 053712467

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับห้วยพลูพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยพลูพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 7 9
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
อื่นๆ 0 1 1
รวม 4 12 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0