ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู ห.ช.ภ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Huaichomphu School

319
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huichompoo.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยชมภู

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยชมภู

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 4 6 10
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 8 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 5 15 1
ป.2 7 4 11 1
ป.3 9 6 15 1
ป.4 6 4 10 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 10 11 21 1
ม.1 12 13 25 1
ม.2 14 9 23 1
ม.3 14 6 20 1
อ.2 4 2 6 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 97 66 163 11