ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันต้นขาม

บ้านสันต้นขาม

บ้านสันต้นขาม ส.ข.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Santonkham

เลขที่ 4 หมู่ที่ 16
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://stk.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านสันต้นขาม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันต้นขาม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 4 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 6 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 4 7 1
ป.2 4 4 8 1
ป.3 6 1 7 1
ป.4 4 4 8 1
ป.5 6 3 9 1
ป.6 6 2 8 1
อ.1 4 4 8 1
อ.2 1 2 3 1
อ.3 1 1 2 1
รวม 35 25 60 9