ข้อมูลโรงเรียน บ้านบ่อทอง

บ้านบ่อทอง

บ้านบ่อทอง บท

ชื่อภาษาอังกฤษ :

422 หมู่ 5
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053771011

เบอร์โทรศัพท์ : 053771011

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://bothongschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านบ่อทอง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านบ่อทอง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 3 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 2 4 1
ป.2 1 3 4 1
ป.3 2 1 3 1
ป.4 1 4 5 1
ป.5 4 5 9 1
ป.6 0 1 1 1
รวม 10 16 26 6