ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน ดมว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Anuban Dongmahawan school

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053172126

เบอร์โทรศัพท์ : 053172126

เบอร์แฟ็ก : 053172126

เว็บไซต์ : https://dongmahawan.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลดงมหาวัน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 6 5 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 9 7 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 12 27 1
ป.2 10 9 19 1
ป.3 19 8 27 1
ป.4 18 21 39 2
ป.5 12 11 23 1
ป.6 17 19 36 1
อ.2 9 2 11 1
อ.3 15 7 22 1
รวม 115 89 204 9