ข้อมูลโรงเรียน บ้านจอเจริญ

บ้านจอเจริญ

บ้านจอเจริญ บจ

ชื่อภาษาอังกฤษ :

ม.4 ตำบลดอนศิลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://jorcharoen.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านจอเจริญ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจอเจริญ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 7 8
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 8 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 6 15 1
ป.2 16 7 23 1
ป.3 8 13 21 1
ป.4 4 13 17 1
ป.5 9 5 14 1
ป.6 8 6 14 1
อ.2 8 7 15 1
อ.3 4 4 8 1
รวม 66 61 127 8