ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่ง

บ้านโป่ง

บ้านโป่ง บป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpong

หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโป่ง ตำบล : ทุ่งก่อ อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053953028

เบอร์โทรศัพท์ : 053953028

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpongschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 4 6
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 5 7 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 2 5 1
ป.2 8 5 13 1
ป.3 3 7 10 1
ป.4 4 5 9 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 5 9 14 1
อ.1 4 2 6 1
อ.2 2 3 5 1
อ.3 1 2 3 1
รวม 37 39 76 9