ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่ง

บ้านโป่ง

บ้านโป่ง บป.

ชื่อภาษาอังกฤษ : banpong

หมู่ที่ 15 บ้านบ้านโป่ง ตำบล : ทุ่งก่อ อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053953028

เบอร์โทรศัพท์ : 053953028

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banpongschool.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโป่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 4 6
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 6 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 4 12 1
ป.2 3 7 10 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 5 9 14 1
ป.6 3 8 11 1
อ.2 0 2 2 1
อ.3 3 1 4 1
รวม 34 40 74 8